Strendur

Umhverfismörk fyrir saurmengun yfirborðsvatns vegna holræsaútrása, sbr. reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp

  1. Fjöldi hitaþolinna kólíbaktería eða saurkólígerla eða saurkokka skal utan þynnigarsvæðs í  a.m.k. 90% tilfella vera undir 1000 pr. 100 ml miðað við 1ágmark 10 sýni.
  2. Þar sem útivistarsvæði eru við fjörur ellegar matvælaiðnaður í grennd skal fjöldi hitaþolinna kólíbaktería eða saurkokka í  a.m.k. 90% tilfella vera undir 100 pr. 100 ml utan þynningarsvæðis miðað við 1ágmark 10 sýni.

Þynningarsvæði er sá hluti viðtaka þar sem þynning mengunar á sér stað og ákvæði starfsleyfis kveða á um að mengun megi vera yfir umhverfismörkum eða gæðamarkmiðum

Umhverfismörk

  • Mjög lítil eða engin saurmengun
  • Lítil saurmengun
  • Nokkur saurmengun
  • Mikil saurmengun
  • Ófullnægandi ástand / þynningarsvæði

Garðabær - Álftanes

Loading...
Hrakhólma NA
Sýni tekið
09:10, 3 sept. 2020
Saurkóli
1
Entrok
1
Umhverfisflokkun
Umhv M. I
Bessastaðatjörn
Sýni tekið
09:56, 3 sept. 2020
Saurkóli
10
Entrok
1
Umhverfisflokkun
Umhv M. I