Gjaldskrá

Fyrir gjaldskylda starfsemi sem háð er leyfum eða eftirliti heilbrigðisnefndar samkvæmt lögum um matvæli nr. 93/1995 ber fyrirtækjum einstaklingum og lögaðilum að greiða gjöld í samræmi við gjaldskrá og fer um innheimtu samkvæmt henni.

Gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis vegna leyfisveitinga, eftirlits og annarrar gjaldskyldrar starfsemi, nr. 1299 frá 2019

Gjaldskrá eftirlits eftir tegund starfsemi

Gjaldskrá fyrir hundahald í Garðabæ, Hafnarfirði og Kópavogi, nr. 1298 frá 2019.