Frétt

Tillaga að starfsleyfi til niðurrifs skúra við Grænukinn 13

Heilbrigðiseftirlitið hefur unnið tillögu að tímabundnu starfsleyfi vegna niðurrifs tveggja skúra við Grænukinn 13 í Hafnarfirði. Starfsleyfið nær til hreinsunar á skúrunum af lausamunum og flutningi þess í viðeigandi förgun eða endurvinnslu, niðurrifs sömu skúra og til flutnings byggingarúrgangs til endurvinnslu eða förgunar. Lagt er til að gildistími starfsleyfis verði 5. til 31. maí 2022.

Heilbrigðiseftirlitið hefur unnið tillögu að tímabundnu starfsleyfi vegna niðurrifs tveggja skúra við Grænukinn 13. Leyfishafi er Hafnarfjarðarkaupstaður. kt. 590169 - 7579.

Starfsleyfið nær til hreinsunar á skúrunum af lausamunum og flutningi þess í viðeigandi förgun eða endurvinnslu, niðurrifs sömu skúra og til flutnings byggingarúrgangs til endurvinnslu eða förgunar. Í tillögunni er lagt til að um starfsemina gildi starfsleyfisskilyrði fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifs húsa og annarra mannvirkja og almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi.

Lagt er til að leyfið gildi frá 5. til 31. maí 2022. Leyfið er gefið út með skilyrðum um að ákvæðum gildandi laga og reglugerða um hollustuhætti og mengunarvarnamál hverju sinni sé fylgt og einnig ákvæðum III. kafla reglugerðar nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs, þar sem fjallað er um skyldur rekstrar aðila til að draga úr myndun úrgangs, stuðla að réttri meðhöndlun hans, endurnotkun, endurnýtingu, geymslu og förgun ásamt ákvæðum um þrifnað lóða sem og neðangreindum starfsleyfisskilyrðum sem um starfsemina gilda.

Drög að starfsleyfi.