Frétt

Tillaga að starfsleyfi fyrir bensínstöð Orkunnar IS ehf. Einhellu 1a í Hafnarfirði

Heilbrigðiseftirlitið hefur unnið tillögu að starfsleyfi fyrir bensínstöð Orkunnar IS ehf. að Einhellu 1a í Hafnarfirði. Leyfið er gefið út með skilyrðum um að ákvæðum laga og reglugerða um hollusthætti og mengunarvarnir hverju sinni, sé fylgt.

Heilbrigðiseftirlitið hefur unnið tillögu að starfsleyfi fyrir bensínstöð Orkunnar IS ehf. að Einhellu 1a í Hafnarfirði. Leyfið er gefið út með skilyrðum um að ákvæðum laga og reglugerða um hollusthætti og mengunarvarnir hverju sinni, sé fylgt. Umsækjandi starfsleyfis er Orkan IS ehf. kt. 680319-0730.

Leyfið tekur til reksturs bensínstöðvar sbr. ákvæði 5 gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun fra atvinnurekstri og mengunareftirlit, liðar 7.8 um bensínstöðvar í X. viðauka við sömu reglugerð ásamt II. kafla reglugerðar nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi. Þá er gerð krafa um að reksturin fylgi ákvæðum reglugerða um hollustuhætti nr. 941/2002 um húsnæði og lóðir auk reglugerðar um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003.

Drög að starfsleyfi