Frétt

Drög að starfsleyfi fyrir þvottahús Skeiðarási 12

Heilbrigðiseftirlitið hefur unnið tillögu að starfsleyfi fyrir AÞ-Þrif ehf. að Skeiðarási 12, Garðabæ

Heilbrigðiseftirlitið hefur unnið tillögu að starfsleyfi fyrir þvottahús AÞ Þrifa ehf. að Skeiðarási 12, Garðabæ. Leyfið er gefið út með skilyrðum um að ákvæðum laga og reglugerða um hollusthætti og mengunarvarnir hverju sinni, sé fylgt. Umsækjandi starfsleyfis er AÞ Þrif ehf., kt. 450706-0350.

Leyfið tekur til reksturs þvottahúss sbr. ákvæði 5. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunareftirlit, liðar 9.8 um þvottahús í X. viðauka við sömu reglugerð. Þá er gerð krafa um að reksturin fylgi ákvæðum reglugerða um hollustuhætti nr. 941/2002 um húsnæði og lóðir auk reglugerðar um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003, reglugerð um fráveitur og skolp nr. 798/1999 ásamt reglugerð um hávaða nr. 724/2008.

Drög að starfsleyfi